De naam Metis

In augustus 2014 heeft de school de naam “Metis” aangenomen. De naam is voorgedragen door een van onze leerlingen, omdat de naam verwijst naar verstand en wijsheid. Metis (MhtiV) was namelijk de Griekse personificatie van de wijsheid. In de Griekse mythologie was Metis de eerste vrouw van Zeus (de oppergod). Op een gegeven moment kwam Zeus echter ter ore dat de kinderen die hij en Metis samen zouden krijgen, sterker zouden worden dan hijzelf. Voor de oppergod was dat een onverteerbare gedachte, dus om dat scenario te voorkomen at hij Metis maar op.

Het lot is echter sterker dan de goden. Metis was al zwanger van Zeus toen hij haar opat, en in Zeus groeide haar kind gewoon verder. Omdat het verstand in het hoofd zit, kreeg Zeus op een gegeven moment gigantische hoofdpijn. Hij vroeg zijn zoon Hephaistos (de god van het vuur en de techniek) om zijn hoofd open te splijten met een bijl (!) en tot ieders verbazing kwam toen een volwassen vrouw in volledige wapenrusting tevoorschijn: Pallas Athene. Zij werd de godin van de kennis en de kunde. Niet alleen dingen weten dus, maar ook er (juist) naar kunnen handelen. Haar symbool is de (wijze) uil – de uil als symbool voor de wijsheid dus-, vandaar dat ook in het logo van onze school een uiltje te vinden is. Bovendien – en dat maakt het nog toepasselijker – is in een tegelkunstwerk boven de ingang van onze school ook een uil te vinden.

Behalve in de Griekse mythologie, komt de naam Metis in latere tijden ook nog voor als:

A. de naam van een volk in Canada dat in de 17e eeuw ontstond uit de oorspronkelijke Indiaanse bewoners en de Europese immigranten: Mètis. Zij zijn een voorbeeld van vreedzaam en succesvol samengaan van mensen uit verschillende culturen. Toen er voor de naam Metis werd gekozen, waren we ons hier niet van bewust, maar het sluit prachtig aan bij de visie van de school.

Metis is namelijk een wereldschool waar de rijkdom van verschillende culturen en achtergronden een plek krijgt. Ook is Metis een UNESCO-school waar de kernwaarden van Unesco (denk aan vrede en mensenrechten, duurzaamheid) een vast onderdeel vormen van het onderwijsprogramma. In de school kom je daarom in de gangen overal de namen en gezichten van wereldburgers tegen, krijg je les in het vak wereldburgerschap en is leren samenwerken een vanzelfsprekend deel van het onderwijs.

B. de naam van een heel bijzonder instrument: een combinatie van een camera en een spectrometer – met dat laatste kan je eigenschappen van lichtstralen meten. De Metis is het belangrijkste onderdeel van de gigantische E-ELT (European Extremely Large Telescope) die volgens de planning in 2022 in werking zal gaan en dan meteen de grootste optische/nabij-infraroodtelescoop ter wereld is, ofwel ‘ het grootste oog op de hemel tot nu toe’. Met behulp van de Metis zal de E-ELT de spectaculairste wetenschappelijke onderzoeken van de komende tijd gaan doen, zoals het opsporen van aardachtige leefbare zones bij andere sterren. Werelden ver voorbij onze aarde.

Metis besteedt veel aandacht voor technologie en wetenschap. Coderclass, technasium, ‘ICT in de wolken’. Je leert oplossingen te bedenken voor alles waar ontwerpen bij komt kijken: Van de stoel waar je op zit tot misschien wel een nog geweldiger telescoopcameraspectrometer dan de Metis!

Bronvermeldingen afbeeldingen:

  1. Metis onder de troon van Zeus;
  2. Metis als volk;
  3. Metis als onderdeel van E-ELT.

Deel dit artikel