Wereldburgerschap

Dit voert door de hele school heen. Wereldburgerschap (WBS) is een apart in de onderbouw, maar het komt ook terug in andere lessen en projecten. Tijdens deze lessen leer je verder om je heen te kijken dan je eigen wereldje: het verbreedt daadwerkelijk je blikveld.

De wereld bestaat immer niet alleen uit Amsterdam of Nederland…er is veel meer! Bij het vak wereldburgerschap (WBS) ga je op een speelse manier aan de slag met het verbreden van je horizon.

Omdat we een UNESCO-school zijn, werken we met de UNESCO-kernwaarden: verantwoordelijkheid, respect, zelfvertrouwen, behulpzaamheid, eerlijkheid, vriendschap, geduld, gerechtigheid, zelfreflectie en leiderschap. Thema’s als mensenrechten, vrede, veiligheid, milieu en duurzaamheid komen ook aan bod.

WBS is een vak in de brugklas en komt als onderdeel van het programma bij andere vakken voor. Ook de projectweken in de onderbouw worden volgegoten met WBS-activiteiten.

Onze school heeft ook schoolbrede projecten in het kader van wereldburgerschap: een anti-rookcampagne, warme truiendag en hulpacties voor goede doelen. In kleinere groepen hebben we uitwisselingen en soms zelfs verre reizen zoals naar Griekenland (project Vluchtelingen), Oeganda en Zuid-Korea. Lees hier wat we in Zuid-Korea hebben gedaan. En lees hier meer over onze ervaring in Oeganda.

Het vak wereldburgerschap draagt de schoolfilosofie… Het is voor mensen die niet bang zijn voor de wereld, maar juist in tegendeel: de wereld willen verbeteren!

Materiaal

Je hebt geen lesboeken, want we werken digitaal…blogs bijhouden, campagnes voor goede doelen, excursies, sponsorloop, de actualiteit, video’s en kahoots maken, maar ook koken en zingen horen bij het vak!

De docenten

Je docenten coachen je om in de brugklas wereldburgers te worden. In onze trappenhuis hangen portretten van wereldburgers die iets goeds voor de samenleving hebben gedaan. Wordt jij ook een wereldverbeteraar? Wie weet kunnen we over 20 jaar jouw portret in ons trappenhuis ophangen!

Project Plastic soep: wat kun je doen om de oceanen schoner te krijgen?

Deel dit artikel