Schoolregels

Metis is een middelgrote, veilige school waar leerlingen zich prettig voelen en respect hebben voor elkaar. We hebben schoolregels om duidelijkheid te bieden in de omgang met medeleerlingen, medewerkers, bezoekers, het gebouw en de omgeving.

De schoolregels zijn uitgewerkt voor verschillende gebieden: zo is er een ICT-protocol, een leerlingenstatuut, een klachtenregeling en nog veel meer vastgelegd. Feitelijk zijn echter alle regels samen te vatten in de onderstaande vijf gouden regels:

  • Wij hebben respect voor ieders geloof, achtergrond of geaardheid;
  • Wij vinden dat geen enkele vorm van agressie, geweld of intimidatie een plaats heeft op onze school;
  • Wij behandelen elkaar met respect en bespreken pestgedrag;
  • Wij respecteren de eigendommen van anderen;
  • Wij stimuleren een gezonde levensstijl.

Een uitwerking van deze regels voor de gehele schoolorganisatie staat beschreven in het document “Schoolregels MML” .

De andere schoolregels:

  1. Het Pestprotocol
  2. Het Leerlingenstatuut
  3. De regels aangaande aansprakelijkheid
  4. De Klachtenregeling
  5. Het Overgangsreglement in de schoolgids