Actuele afspraken Coronavirus

18 december 2021

De week voor de kerstvakantie is het Metis gesloten, op enkele activiteiten voor (voor)examenklassen na. Net als tijdens de vorige lockdown(s) is er noodopvang op school voor kinderen die thuis niet goed terecht kunnen of van wie de ouders een cruciaal beroep hebben. Vanaf donderdag 23 december start de vervroegde kerstvakantie.

Op 3 januari is de volgende persconferentie en laat het kabinet weten of de middelbare scholen gezien de coronasituatie vanaf 10 januari weer open kunnen. Als dit niet kan dan is de verwachting dat (voor)examenleerlingen wel fysiek naar school kunnen komen. Ook is er (na aanmelding) weer noodopvang op school. De overige klassen krijgen dan online onderwijs via Microsoft Teams. Op 5 januari krijgen personeel, leerlingen en ouders een mail over de organisatie en planning van het onderwijs vanaf 10 januari 2022.

Leerlingen en medewerkers die op school zijn volgen de richtlijnen van het RIVM en de VO-raad.

Hieronder vind je de actuele informatie, opdat iedereen een goed overzicht heeft van de actuele afspraken en gang van zaken. De gezamenlijke VO-scholen hebben naar aanleiding van de coronamaatregelen en dringende adviezen van het kabinet een protocol vastgesteld. Naast de basismaatregelen, elkaar de ruimte geven en quarantaine-afspraken doen wij een dringend advies aan iedereen op school: anderhalve meter afstand houden van medewerkers. Een mondkapje is ook verplicht tijdens verplaatsingen binnen het schoolgebouw. Twee keer per week een coronazelftest is het advies.

Krijg je klachten die bij corona passen zoals:

  • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
  • hoesten
  • benauwdheid of kortademigheid
  • verhoging of koorts
  • plotseling verlies van reuk en/of smaak

Doe dan meteen een zelftest. Ook als je eerder negatief getest bent of als je opnieuw gezondheidsklachten hebt. Als de zelftest positief is, maak je meteen een testafspraak bij de GGD om de testuitslag te laten controleren. Blijf thuis tot je de testuitslag weet.

Heb je kwetsbare familieleden door ouderdom of ziekte, maak dan wel direct een testafspraak bij de GGD.

Basismaatregelen

  • Bij klachten > testen! Blijf thuis tot je een negatieve testuitslag hebt;
  • Handen desinfecteren bij binnenkomst en regelmatig herhalen/wassen;
  • Geef elkaar de ruimte.

Protocol

Het protocol ‘Onderwijs tijdens corona’ (versie 10 januari 2022) vind je hier. Corona zelftesten zijn gratis verkrijgbaar bij de receptie. Het advies aan iedereen op school is om twee keer per week vrijwillig een zelftest te doen. Risicogericht testen raden we ook aan, bijvoorbeeld als je ‘overig contact’ bent van een positief geteste klasgenoot.

Toch op afstand

De geldende quarantainemaatregel voor huisgenoten kan leiden tot meer verzuim van zowel leerlingen als leraren. Leerlingen die in quarantaine moeten kunnen een buddy in de klas vragen de les te streamen. Leraren die vanuit huis lesgeven maken gebruik van de Teams Room faciliteiten op school. Voor onverhoopt onderwijs op afstand geldt de Metis Online Teams Etiquette.

Quarantainecheck

Mag mijn kind naar school? Doe de quarantainecheck of bekijk de beslisboom thuisblijven of naar school 12 jaar +. De beslisboom van Jeugdartsen Nederland en BOink is ook handig (hoewel de beslisboom niet alle situaties dekt).

NB de richtlijnen van het RIVM zijn leidend. De beslisboom is een vertaling en dus net zo aan verandering onderhevig als de richtlijnen.

Meer vragen

Mocht je nog een vraag hebben over het onderwijs de komende weken, dan kun je ons vanzelfsprekend mailen via info.mml@msa.nl. Voor dringende vragen van welke aard dan ook is de schoolleiding bereikbaar via e-mail. Voor algemene informatie over maatregelen voor het indammen van verspreiding van het coronavirus verwijzen wij graag naar de websites van de Rijksoverheid, GGD en RIVM. Ook kun je informatie inwinnen via het landelijke informatienummer 0800-1351.

nieuw coronavirus in china