Ouderraad

Ouders en verzorgers zijn op vele manieren bij de school betrokken. In de ouderraad zitten ouders/verzorgers die zich gedurende het schooljaar willen inzetten voor:

  • hand- en spandiensten bij activiteiten
  • het organiseren van het jaarlijkse Wereldburgermaal
  • aanwezigheid bij open dagen
  • adviseren van de directie
  • adviseren van de medezeggenschapsraad.

De ouderraad heeft geen wettelijke bevoegdheden, maar de school luistert goed naar de ervaringen die door de ouderraad naar voren worden gebracht. Op het MML komt de ouderraad ongeveer eens per twee maanden een (maandag)avond bij elkaar voor overleg.

Bij voorkeur heeft tenminste 1 ouder uit de ouderraad ook zitting in de medezeggenschapsraad van de school.

Contact via e-mail: ouderraad.mml@msa.nl

Ouders die geïnteresseerd zijn om zelf zitting te nemen in de ouderraad, kunnen dat aan het begin van het schooljaar doorgeven aan de voorzitter van de ouderraad.