Decaan

Loesje_decaan

In hun schoolloopbaan moeten leerlingen regelmatig keuzes maken. “Welk profiel vind ik leuk?” “Welke studie kies ik?” Welke vakken zijn hierbij belangrijk?” Daarbij is het van belang te weten wat je sterke en mindere kanten zijn, waar je belangstelling naar uit gaat en wat je mogelijkheden zijn voor studie en beroep. Dit is een heel proces dat leerlingen samen met de mentor en decaan doorlopen.

In leerjaar drie draait het vooral om de profielkeuze: in de mentorles werken leerlingen aan opdrachten en maken ze testjes om zichzelf beter te leren kennen. Ook hebben we in de derde klas de inspiratieweek, waarbij leerlingen onder andere in het bedrijfsleven een snuffelstage lopen en op excursie gaan. Daarnaast hebben we de lessencarroussel om er achter te komen welk beroep en welk profiel het beste past.

In de bovenbouw focust het keuzeproces zich op de studiekeuze.  In de vijfde klas (havo en vwo) bestaat er de mogelijkheid om een persoonlijkheids- en studiekeuze test te maken. Hierdoor krijgen leerlingen steeds meer een idee van hun vervolgopleiding.

De decaan is dus de persoon op school die leerlingen begeleidt bij het maken van een studiekeuze. Eigenlijk zou je het breder moeten stellen: de decaan helpt je te ontdekken wie je bent, waar je talenten liggen en welke kant je op wilt gaan.

In het montessorionderwijs springen in dit verband drie doelen in het oog:

  1. Het zich kunnen ontwikkelen tot een onafhankelijke persoonlijkheid
  2. Het verwerven van bekwaamheden om in studie, werk en samenleving te kunnen functioneren.
  3. Het op een verantwoordelijke wijze leren vervullen van een maatschappelijke rol.

Je talenten ontdekken en je ontwikkelen tot een onafhankelijke persoonlijkheid, daar helpt je mentor je bij vanaf dag één. Ook de maatschappelijke rol is vanaf de start belangrijk. De decaan stapt in vanaf klas 3 om de leerlingen te begeleiden bij het maken van profielkeuzes. Ouders vormen hier een belangrijke schakel in als gesprekspartner.

De decanen op het Metis zijn Luuk van Dijk en Selim Bakir. Zij hebben een kantoor op school, waar je welkom bent. Stuur eerst even een mailtje om een afspraak te maken.

Hieronder enkele handige downloads voor het kiezen van een profiel of het inschrijven voor een vervolgopleiding.

Profielkeuzeformulier havo

Profielkeuzeformulier vwo

 

Deel dit artikel