Kwaliteit

Metis maakt van verschillende instrumenten gebruik om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren en waar mogelijk te verbeteren. In de huidige, snel veranderende maatschappij is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen, zodat je daar als school op in kunt spelen.

Als onderdeel van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) nemen we deel aan de planning & control cyclus. Dat houdt in dat we niet zomaar ergens lukraak aan beginnen, maar dat er een plan wordt gemaakt, daarna wordt uitgevoerd en tot slot geëvalueerd. Zo leren we wat er goed is gegaan, maar ook wat de volgende keer nog beter kan. Ouder-, leerling- en medewerkerenquêtes geven de school input over waar we met elkaar tevreden over zijn en wat we willen aanpassen in de toekomst.

Naast deze interne kwaliteitscontroles zijn er ook externe instrumenten. Zo maken we bijvoorbeeld regelmatig gebruik van methode onafhankelijke toetsen (bijvoorbeeld Cito), waardoor we kunnen vaststellen hoe we het als school doen ten opzichte van andere scholen. De analyses van deze toetsen vormen onder andere de input voor persoonlijke handelingsplannen van leerlingen, waardoor zij weer een treetje hoger kunnen komen.

Als u meer wilt weten over de kwaliteit van de school en de behaalde resultaten, kunt u terecht op de onderstaande sites:

  1. Scholen op de kaart is een project van de VO-raad een biedt inzicht in vele kwaliteitsaspecten van de school, afgezet tegen andere scholen in Nederland.
  2. De site van de onderwijsinspectie biedt nadere informatie over de resultaten (denk aan cijfers van de centraal examens, maar ook doorstroomcijfers en andere rendementen). Klik hier voor mavo. Klik hier voor havo/vwo.

Leerlingen & ouders